KVKK 2020-11-19T13:10:27+00:00

PDF Görsellerine Tıklayarak İlgili Dosyaları İndirebilirsiniz

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğ

KVK Mevzuat Uyarınca İlgili
Kisilerin Haklarının Kullandırılması

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Kisisel Verilerin İşlenmesi  ve
Korunmasi Politikası

İlgili Kisi Basvuru Formu

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine
Getirilmesinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu